1-Başvuru Uygunluk Denetim Belgesi (Bu belge öğrenciler için geçerlidir. Yabancı dil puanı yönergede belirtilen sınavlarda alınan puandır.)
2-Mevlana Alan Kodları
3-Tanınma Talep Dilekçesi  (Bu belge ülkeye göre alfabetik olarak düzenlenip ön görüşmeler yapıldıysa, YÖK denkliği için Kurum Koordinatörüne imzasız ve email yoluyla gönderilir.)