2017-2018 Akademik Yılı Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Başvuruları

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programının 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ilanı için tıklayınız.

Yürütme Kurulu Kararı için tıklayınız

Örnek Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu için tıklayınız.  (NOT: Form bilgi amaçlıdır. Formun girişinin sistem üzerinden gerçekleştirilerek çıktısının Mevlana Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.)

100 Öncelikli Tematik Alan için tıklayınız.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının, YÖK Başkanlığına 24 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar https://yoksis.yok.gov.tr adresinden başvuru yapması; sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan başvuru form çıktılarının Mevlana Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim üyelerinin “YÖKSİS” üzerinden kendi şifreleri ile açılan ekranda “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı” sekmesinde “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu”nda istenen verilerin girişlerini eksiksiz yapmaları;

Başvuru Formunun eksiksiz doldurulmasının ardından Formun çıktısının alınarak Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde en geç 31 Mart 2017 mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.