2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi Kriterleri

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik’in 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler incelenmiş olup Yürütme Kurulunun 08.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurulu Kararı için tıklayınız.

Ülkeler için tıklayınız .