Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı

Türkiye’de bulunan yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği, belirlenen alanlarda, üniversitemiz tarafından hazırlanacak projeler kapsamında YÖK tarafından değerlendirilip desteklenecektir.

Proje önerisinde bulunmak için üniversiteler arasında “Mevlana Değişim Programı Protokolü”nün bulunması gerekmektedir.

Projeler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Başvurular, proje ortağı olan iki üniversiteden de istenilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte, üniversitemiz rektörlüğü kanalıyla YÖK’e resmi yolla yapılacaktır. Proje önerileri, YÖK Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Proje kapsamında değişime katılacak öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını geçmemek üzere ödeme yapılacaktır.

Öğretim Elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34. maddesi uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan “Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar” uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır.

Makine- teçhizat taleplerinin bütçesi ayrı değerlendirilecek, bu kalemlere ödeme yapılmayacak ancak yükseköğretim kurumumuzun bu gider kalemini nereden karşılayacağını da Başvuru Formunda belirtmesi gerekmektedir.

Proje alan adları ve kodları için tıklayınız .

Proje önerisi başvuru formu için tıklayınız.